Less waste w miejscu pracy

Less waste w miejscu pracy

Less dziś znaczy more. Im mniej rzeczy zużywamy, tym więcej robimy dla natury. Ograniczenie emisji spalin czy zapobieganie wzrostowi globalnej temperatury kojarzy się z wymogami stawianymi koncernom, a ekologię w biurowcach z wysokimi normami, które muszą spełniać deweloperzy. Tymczasem pracownicy biur także mogą zadbać o ochronę środowiska, wprowadzając w życie firmy zasady „‚less waste”.

Gospodarowanie odpadami to obecnie jedno z największych wyzwań środowiskowych na świecie, także w Polsce. Według ogólnodostępnych wskaźników i raportów wiele milionów ton odpadów rocznie trafia do rzek i mórz, a około 100 tys. ryb, waleni, żółwi i ptaków umiera z powodu połknięcia lub uduszenia się resztkami plastiku1. Wg UNESCO wzrost zużycia wody na świecie stale rośnie o ok 1 proc. rocznie, tymczasem WHO informuje, że brak dostępu do czystej wody pitnej przyczynia się do ok. 2 mln zgonów rocznie na całym świecie2. Ograniczenie zużycia surowców w połączeniu z umiejętnym recyklingiem może znacznie obniżyć te liczby.

Segregacja przede wszystkim

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) nałożyła obowiązek segregacji odpadów także na właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, czyli biurowców, galerii handlowych, punktów usługowych, instytucji czy szkół. Firmy, które do tej pory wolały ponosić nieco wyższą opłatę i mieć na swoim terenie tylko jeden pojemnik na odpady zmieszane, teraz muszą dostawić kolejne na: papier, tworzywa sztuczne, szkło i odpady biodegradowalne, a co najważniejsze – zmobilizować do dzielenia śmieci na frakcje swoich pracowników. Oprócz ustawienia specjalnych koszy do segregacji, należy zadbać o likwidację koszy na śmieci pod każdym biurkiem. Taki kosz jest wrogiem nr 1 segregacji śmieci. Trafia do niego bowiem każdy rodzaj odpadków – od kartek papieru po resztki jedzenia. W biurze można także segregować frakcję bio, czyli mieć własny kompostownik. Ten niewielkich rozmiarów pojemnik wcale nie wydziela nieprzyjemnych zapachów, a powstały w biurze kompost można używać do podlewania roślin doniczkowych.

Ograniczenie plastiku

Ograniczenie zużycia plastiku w biurze to kolejny milowy krok w stronę dbałości o środowisko. Przede wszystkim warto zrezygnować z zakupu wody w plastikowych butelkach na rzecz serwowania jej w karafkach. Zakładając picie zalecanej ilości 1,5 litra wody dziennie, tylko jeden pracownik może w ten sposób zaoszczędzić nawet 12 kg plastiku rocznie! Warto podkreślić, że picie tzw. „kranówki” jest bezpieczne, zawiera ona biopierwiastki takie jak wapń i magnez, a ilość chloru stosowana w procesie dezynfekcji nie stanowi zagrożenia dla zdrowia . Chlor z wody można usunąć stosując niektóre filtrujące dzbanki lub filtry do wody na armaturę. Zużycie plastiku można także ograniczyć poprzez rezygnację z używania w biurze jednorazowych sztućców, kubków, słomek czy mieszadełek na rzecz wielorazowych lub wykonanych z bambusa. Warto też zwrócić uwagę w jaki sposób pakowane są kupowane często do pracy dania na wynos.

Dbałość o drzewa

Całkowita produkcja papieru w szesnastu tylko krajach zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Przemysłu Papierniczego (CEPI), wyniosła w 2019 r. ok 90 mln ton. Poziom ten utrzymuje się od ponad 10 lat. Tymczasem przemysł papierniczy na całym świecie ma długą historię oskarżeń o wylesianie ziemi. Ograniczenie zużycia papieru w firmie, poza korzyściami ekologicznymi, może przynieść także korzyści ekonomiczne. Poza ograniczeniem ilości zbędnych wydruków, warto zrezygnować z wysyłania faktur tradycyjną pocztą, co nie tylko ogranicza zużycie papieru i tonerów, ale także minimalizuje ilość zużywanych kopert i kosztów przesyłek pocztowych. Co więcej – przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin, ponieważ nie wymaga transportu samochodowego. Wszelkie oferty, raporty i prezentacje dla kontrahentów również można wysyłać mailem.

Drugie życie przedmiotów

Less waste polega także na darowaniu drugiego życia przedmiotom, które się zepsuły, zużyły lub znudziły. Wiele firm odchodzi już od wymiany sprzętu komputerowego i elektronicznego na nowy co dwa lata, a sprzęty i meble biurowe, które uległy usterkom, zamiast wyrzucać – naprawia. Nie tylko ma to na celu oszczędności finansowe, ale przede wszystkim ograniczenie nadmiernej konsumpcji i ilości odpadów. Może się to tyczyć również mniejszych elementów wyposażenia biura, takich jak np. toner w drukarce który można napełnić zamiast wyrzucać. W wielu firmach staje się modne stawianie w części wspólnej pudełka z rzeczami na wymianę, do którego jedni pracownicy mogą przynieść rzeczy, których już nie używają (książki, elementy dekoracyjne, biurowe, gadgety), a inni mogą je sobie po prostu zabrać, jeśli mają ochotę. Nie potrzeba jednej perfekcyjnej osoby, ale wystarczy wiele nieperfekcyjnych, by coś zmienić na lepsze. Tymczasem dbałość o środowisko naturalne to nie chwilowa moda, ale konieczność. Dlatego warto pomyśleć o wdrożeniu less waste także w swoim środowisku pracy.

  1. Raport Deloitte „The price tag of plastic pollution An economic assessment of river plastic”, dostępny na https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/deloitte-nl-strategy-analytics-and-ma-the-price-tag-of-plastic-pollution.pdf
  2. UN World Water Development Report 2020: Water and Climate Change https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372876.locale=en
  3. https://www.prostozkranu.krakow.pl/
pane point
do góry